Active Citizens - Aktywna Społeczność w Krakowie

Active Citizens -  Aktywna Społeczność w Krakowie
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Celem warsztatów jest wzmacnianie organizacji oraz grup nieformalnych poprzez wydobywanie potencjału i zasobu osób oraz pobudzenie aktywności społecznej.
Warsztaty będą współprowadzone przez facylitatorów realizujących poprzednie edycje warsztatów skierowanych do członkiń i członków społeczności lokalnych na terenie osiedli Olsza II, Ugorek oraz Azory w 2014 roku.

Projekt Active Citizens - Aktywna Społeczność w Krakowie był realizowany na trzech osiedlach Azory, Olsza II i Ugorek w terminie od grudnia 2013 roku do czerwca 2014 r. we współpracy Wydziału Rozwoju Miasta  Urzędu Miasta Krakowa, British Council oraz zespołu animatorek i animatorów społecznych.

Przenosząc metodę Active Citizens  na grunt krakowski chcieliśmy aby projekt stał się częścią kompleksowych działań, które podejmujemy na rzecz rehabilitacji osiedli Azory, Olsza II i Ugorek, a w przyszłości także innych osiedli w Krakowie.

Głównym celem pierwszej krakowskiej edycji projektu Active Citizens-Aktywna Społeczność było polepszenie warunków życia na osiedlach Azory, Olsza II i Ugorek. Metoda Active Citizens miała pomóc w osiągnięciu tego celu i zachęcić mieszkańców do aktywnego włączania się w działania na rzecz możliwych, pozytywnych zmian na swoim osiedlu. Podjętymi działaniami chcielismy wzmacniać społeczności lokalne poprzez budowanie i wspieranie drzemiącego w nich potencjału.

Projekt Active Citizens - Aktywna Społeczność sprzyja „integracji sąsiedzkiej". Uczestnicy i uczestniczki w trakcie trwania projektu będą mieli możliwość wzajemnego poznania  się, wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych działań.  Chcemy promować ideę społeczeństwa obywatelskiego w mikroskali osiedla.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja