Projekt Active Citizens

Projekt Active Citizens
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Active Citizens to międzynarodowy projekt British Council prowadzony jednocześnie w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. W Polsce do tej pory projekt odbywał się na Pomorzu i Podkarpaciu, a w tym roku zaczynamy go realizować w Krakowie.

Metodologia używana w programie Aktywna Społeczność - Active Citizens ma na celu aktywizowanie społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Program ten ma przyczynić się do wprowadzenia zmian społecznych oraz do zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie trwałej globalnej sieci liderów i liderek, którzy będą aktywnie uczestniczyć w dialogu, uczyć się i współpracować w celu rozwiązywania globalnych problemów, a następnie przekazywać te umiejętności swoim społecznościom lokalnym.

W ramach programu British Council chce wspierać rozwój aktywnych obywateli poprzez wzmacnianie silnego poczucia lokalnej świadomości kulturowej i tożsamości, promowanie skutecznej współpracy w oparciu o zasoby wynikające z podobieństw i różnic między mieszkańcami, oraz przez rozwijanie umiejętności planowania i zarządzania projektami. Szkolenia i wymiany międzynarodowe mają na celu motywowanie członków różnorodnych społeczności do wzięcia odpowiedzialności za kwestie dla nich ważne oraz do działalności na rzecz swoich grup i swojego otoczenia.

Projekt Active Citizens  pokazuje różne metody aktywizacji społeczności oraz bezpośredniej współpracy ze społecznością, poprzez takie elementy, jak np.: metoda doceniającej dociekliwości (Appreciative Inquiry), podkreślenie jak istotna jest nasza tożsamość kulturowa, kwestie partycypacji czy zarządzania różnorodnością.

Wielka Brytania ma duże tradycje w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i chce się tymi dobrymi praktykami podzielić. Ponadto, kwestie te wpisują się ściśle w wartości, którymi kieruje się British Council oraz są zgodne z jego misją, wpisaną w tzw. Royal Charter. W tej chwili Active Citizens jest realizowany głównie w Europie, Azji i Afryce. Warto zajrzeć na stronę http://activecitizens.britishcouncil.org/ aby dowiedzieć się więcej o projekcie i jego globalnych aspiracjach oraz uzyskać dostęp do wartościowych zasobów.

 

ACTIVE CITIZENS- AKTYWNA SPOŁECZNOŚĆ W EUROPIE

Program Active Citizens - Aktywna Społeczność rozpoczął się w 2009 roku obejmując 20 krajów w Europie. Najciekawsze inicjatywy europejskie związane z programem Aktywna Społeczność to:

  • Empowering European Citizens, finansowany z Europejskiego programu Europe for Citizens, który skupiał się na rozwoju koncepcji obywatelstwa europejskiego, wrażliwości  międzykulturowej i dialogu społecznego,
  • The Active Citizens- Community Education for Secondary Schools realizowany w Czechach w 30 szkołach średnich  w 5 regionach, w ramach którego zostanie przeszkolonych 60 nauczycieli i 750 uczniów. Projekt, oparty na metodologii Active Citizens, dostosowanej do potrzeb czeskiego systemu edukacji, skupia się na edukacji obywatelskiej i wspiera współpracę między nauczycielami, uczniami i samorządem lokalnym,
  • Inicjatywy prowadzone przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku: Aktywna społeczność krajów wyszehradzkich oraz Akademia Aktywnej Społeczności.

 

Źródło: British Council

pokaż metkę
Osoba publikująca: AGNIESZKA PAWLIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja