Etapy projektu

Etapy projektu
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

 

Udział w w projekcie Active Citizens- Aktywna Społeczność w Krakowie jest bezpłatny. Uczestnicy i Uczestniczki projektu zobowiązują się do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie

LOKALNE WARSZTATY AKTYWNEJ SPOŁECZNOŚCI

Lokalne Warsztaty Aktywnej Społeczności prowadzić będą animatorzy i animatorki społeczne zaangażowani w projekt. Tematy warsztatów dotyczyć będą dialogu społecznego, aktywizacji społecznej, metodologii planowania projektów angażujących społeczności lokalne oraz dialogu międzykulturowego.

Warsztaty składają się z 4 spotkań  

30.05.2016 r. (poniedziałek)

31.05.2016 r. (wtorek)

6.06.2016 r. (poniedziałek)

7.06.2016 r. (wtorek)

Warsztaty trwają 8 godzin (od 8.00 do 16.00).

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Dodatkowym elementem projektu będzie możliwość wymiany doświadczeń, również w gronie międzynarodowym, między uczestnikami i uczestniczkami Active Citizens w Polsce i Wielkiej Brytanii.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja