Gdzie możemy porozmawiać o rewitalizacji ? - harmonogram spotkań

Zapraszamy na spotkania które odbędą się w trzech poodobszarach przewidzianych do rewitalizacji.

Gdzie możemy porozmawiać o rewitalizacji ? - harmonogram spotkań
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne na których zapoznamy Państwa z bieżącym postępem prac nad aktualizacją MPRK. Na spotkaniach mówić będziemy o powodach dla których aktualizacja została podjęta,sposobach wyznaczenia obszarów zdegradowanych w mieście, przedstawiona zostanie wizja i cele dla poszczególnych podobszarów rewitalizacji oraz porozmawiamy o projektach rewitalizacyjnych.

Liczymy na Państwa aktywny udział.

- 9 sierpnia 2016 r. o godzinie 18.00 w Klubie Technika w Krakowie-Nowej Hucie przy SITPH os. Centrum C w bloku 10b. - Poodobszar "stara" Nowa Huta

- 16 sierpnia 2016 r. o godz. 18.00 w Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. św. Wawrzyńca 15 – Podobszar Stare Miasto-Kazimierz

- 25 sierpnia 2016 r. o godz. 18.00 w ILAB Plus Eurokreator , ul. Przemysłowa 13 - Podobszar Stare Podgórze-Zabłocie

- 2 września 2016 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury "Podgórze" ul. Sokolska 13 – Podobszary Stare Miasto-Kazimierz oraz Stare Podgórze-Zabłocie

- 9 września 2016 r. o godz. 18.00 w Teatrze Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25 – Podobszar „stara” Nowa Huta

Zapraszamy także do punktu informacyjnego, mieszczącego się w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 (parter) do 12 września, w godzinach od 10.00 do 18.00, w dni robocze (przed odwiedzeniem punktu informacyjnego – warto zapoznać się z ogłoszeniami na facebookowym profilu poświęconemu rewitalizacji @mprk2016).

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY