Nabór projektów do aktualizowanego MPRK - wstępna analiza fiszek projektowych

Zakończył się trwający od 25 lipca 2016r. do 12 września 2016r. nabór fiszek projektowych do aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

Nabór projektów do aktualizowanego MPRK - wstępna analiza fiszek projektowych
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Po przeprowadzonej wstępnej analizie zgłoszonych fiszek projektowych informujemy, iż największą liczbowo grupę stanowią przedsięwzięcia polegające na modernizacji części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej (żłobki, szkoły, infrastruktura kultury).Kolejną grupę stanowią fiszki zawierające propozycje projektów modernizacji przestrzeni publicznych, zieleni miejskiej i obiektów rekreacyjno-sportowych.Znaczna liczba fiszek poświęcona jest propozycjom przedsięwzięć o charakterze społecznym, takich jak centra aktywności społecznej, kulturalnej (centra kreatywne) oraz inkubatory przedsiębiorczości.

Na chwilę obecną (tj. 23.09.2016r.)  do Wydziału Rozwoju Miasta UMK wpłynęło 167 fiszek projektowych, od różnych uprawnionych podmiotów. Liczba ta może jeszcze ulec zmianie ze względu na możliwość wpłynięcia fiszek projektowych, które zostały wysłane pocztą 12 września (o terminowości złożenia fiszki decyduje data stempla pocztowego).

Zaznaczyć należy, że nie można traktować równoważnie liczby fiszek i projektów - jedna fiszka może zawierać kilka projektów. Dopiero szczegółowa analiza wszystkich otrzymanych dokumentów i ich usystematyzowanie umożliwi określenie faktycznej liczby zgłoszonych projektów oraz ustalić jakiego rodzaju są to inicjatywy.

Zbiór złożonych fiszek zostanie przedstawiony Komisji powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa, która dokona oceny formalnej fiszek oraz oceny zgodności przedsięwzięć z celami rewitalizacji oraz kwalifikacji projektów do:

- grupy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z sytuacji kryzysowej,  

- grupy pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. takich które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji.

 

Po przeprowadzeniu kwalifikacji ogłoszone zostaną wyniki naboru projektów.

 

Lista złożonych fiszek projektowych jest dostępna do pobrania TUTAJ ( LINK)

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY