Magiczny Kraków, rewitalizacja.krakow.pl/ http://rewitalizacja.krakow.pl pl-pl Tue, 18 Sep 2018 20:28:45 +0200 Kraków zyskał ponad 14 tysięcy nowych podatników http://krakow.pl/aktualnosci/223287,29,komunikat,krakow_zyskal_ponad_14_tysiecy_nowych_podatnikow.html http://krakow.pl/aktualnosci/223287,29,komunikat,krakow_zyskal_ponad_14_tysiecy_nowych_podatnikow.html Od 2012 r. Kraków konsekwentnie przekonuje mieszkańców, żeby rozliczali swój podatek PIT na terenie miasta. Tegoroczna kampania „Płać podatki w Krakowie” w sposób naturalny powiązana była z promocją Karty Krakowskiej, wprowadzonej z początkiem sierpnia. Karta daje osobom płacącym podatki w naszym mieście szereg przywilejów, w tym zniżki komunikacyjne. Wiadomo już, że w 2018 r. w stolicy Małopolski przybyło 14 690 nowych podatników, co oznacza, że do budżetu miasta wpłynie z tego tytułu dodatkowo 36,7 mln zł. ]]> Tue, 18 Sep 2018 13:15:13 +0200 Radni zdecydują o uwagach do projektu uchwały krajobrazowej http://krakow.pl/aktualnosci/223292,29,komunikat,radni_zdecyduja_o_uwagach_do_projektu_uchwaly_krajobrazowej.html http://krakow.pl/aktualnosci/223292,29,komunikat,radni_zdecyduja_o_uwagach_do_projektu_uchwaly_krajobrazowej.html W środę, 26 września, na sesji Rady Miasta Krakowa radni rozstrzygną o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu tzw. uchwały krajobrazowej, czyli zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Przypomnijmy, że po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu (od 21 sierpnia do 29 września 2017 r.) wpłynęły 94 uwagi, po drugim (od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r.) złożono 384 uwagi. W pierwszym i drugim wyłożeniu uwzględniono lub częściowo uwzględniono, bądź z zastrzeżeniem 240 postulatów mieszkańców, zawartych w przesłanych do miasta uwagach. ]]> Tue, 18 Sep 2018 14:13:44 +0200 Znamy założenia programu „Bezpieczny Kraków” http://krakow.pl/aktualnosci/223278,29,komunikat,znamy_zalozenia_programu__bezpieczny_krakow_.html http://krakow.pl/aktualnosci/223278,29,komunikat,znamy_zalozenia_programu__bezpieczny_krakow_.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

We wtorek, 18 września, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja, podczas której przedstawiono założenia programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 „Bezpieczny Kraków”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK oraz Instytut Spraw Publicznych UJ, Zakład Rozwoju Społecznego. Nowa odsłona „Bezpiecznego Krakowa” ma wnosić nową jakość działań w stosunku do obecnie funkcjonujących w mieście programów, w tym obowiązkowych lub dobrowolnych programów profilaktycznych. ]]>
Tue, 18 Sep 2018 15:31:45 +0200
Rusza przebudowa ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej [MAPY] http://krakow.pl/aktualnosci/223234,1912,komunikat,rusza_przebudowa_ulic_krolewskiej__podchorazych_i_bronowickiej__mapy_.html http://krakow.pl/aktualnosci/223234,1912,komunikat,rusza_przebudowa_ulic_krolewskiej__podchorazych_i_bronowickiej__mapy_.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W sobotę, 22 września, ruszają prace związane z przebudową ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej. W związku z modernizacją zostaną zawieszone kursy tramwajowe na odcinku od Teatru Bagatela do Bronowic. Pojawi się autobusowa komunikacja zastępcza. Modernizowane ulice będą całkowicie zamknięte dla ruchu samochodowego, dla mieszkańców zostanie zachowany dojazd do posesji. ]]>
Tue, 18 Sep 2018 11:09:53 +0200
Kraków w czołówce wśród europejskich miast http://krakow.pl/aktualnosci/223254,32,komunikat,krakow_w_czolowce_wsrod_europejskich_miast_.html http://krakow.pl/aktualnosci/223254,32,komunikat,krakow_w_czolowce_wsrod_europejskich_miast_.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Kraków znalazł się na liście miast z największym potencjałem wzrostu w sektorze technologicznym w Europie. W stolicy Małopolski zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 66 procent. Za Krakowem uplasowały się kolejno Katowice oraz Poznań.  ]]>
Tue, 18 Sep 2018 11:27:25 +0200
Kraków przyciąga biznes! https://telewizja.krakow.pl/?videos=krakow-przyciaga-biznes https://telewizja.krakow.pl/?videos=krakow-przyciaga-biznes

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Kraków przyciąga biznes a inwestorzy lubią Kraków! ]]>
Tue, 18 Sep 2018 10:24:30 +0200
Ratownicy medyczni przeszkolą nauczycieli http://krakow.pl/aktualnosci/223296,34,komunikat,ratownicy_medyczni_przeszkola_nauczycieli.html http://krakow.pl/aktualnosci/223296,34,komunikat,ratownicy_medyczni_przeszkola_nauczycieli.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Nauczyciele szkół samorządowych, którzy prowadzą obowiązkowe zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa, skorzystają z fachowej wiedzy krakowskich ratowników medycznych. We wtorek, 18 września zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król podpisała porozumienie o współpracy z Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym. ]]>
Tue, 18 Sep 2018 15:03:57 +0200
Miasta przyjazne seniorom – Kraków w czołówce http://krakow.pl/aktualnosci/223306,29,komunikat,miasta_przyjazne_seniorom___krakow_w_czolowce.html http://krakow.pl/aktualnosci/223306,29,komunikat,miasta_przyjazne_seniorom___krakow_w_czolowce.html Z roku na rok w Krakowie gęstnieje sieć Centrów Aktywności Seniora, miasto zapewnia osobom starszym bezpłatne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, funkcjonuje koperta życia, prężnie działa Rada Krakowskich Seniorów, miejskie jednostki prowadzą działania aktywizujące seniorów, dążąc do zwiększenia ich udziału w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym – wszystko to plasuje Kraków w czołówce miast najbardziej przyjaznych seniorom. ]]> Tue, 18 Sep 2018 15:12:34 +0200 Teatr Ludowy będzie dostępny dla osób niewidomych http://krakow.pl/aktualnosci/223295,33,komunikat,teatr_ludowy_bedzie_dostepny_dla_osob_niewidomych.html http://krakow.pl/aktualnosci/223295,33,komunikat,teatr_ludowy_bedzie_dostepny_dla_osob_niewidomych.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

Symultaniczna audiodeskrypcja, obecność przewodników i nowatorskie wykorzystanie rekwizytów oraz kostiumów – to nowy projekt Teatru Ludowego „Przewodnicy zmysłów”. Wszystko po to, aby osoby niewidome mogły być pełnoprawnymi widzami teatru. ]]>
Tue, 18 Sep 2018 16:21:42 +0200
Kraków trzeci w Polsce pod względem jakości życia http://krakow.pl/aktualnosci/223248,26,komunikat,krakow_trzeci_w_polsce_pod_wzgledem_jakosci_zycia.html http://krakow.pl/aktualnosci/223248,26,komunikat,krakow_trzeci_w_polsce_pod_wzgledem_jakosci_zycia.html

Uwaga! Komunikat zawiera materiały multimedialne. Zobacz je w portalu

W rankingu miast opublikowanym przez tygodnik „Polityka”, pod kątem jakości życia Kraków zajął 3. miejsce, za Sopotem i Warszawą. ]]>
Mon, 17 Sep 2018 22:11:09 +0200