górne tło

Sprawozdania z monitoringu MPRK

Sprawozdanie z monitorowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa przyjętego Uchwałą nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016r.

 

1.Sprawozdanie z monitorowania stan na 31.12.2017 r. - do pobrania

2.Sprawozdanie z monitorowania stan na 31.12.2018 r. - do pobrania

3.Sprawozdanie z monitorowania stan na 31.12.2019 r. - do pobrania

4.Sprawozdanie z monitorowania stan na 31.12.2020 r. - do pobrania

5.Sprawozdanie z monitorowania stan na 31.12.2021 r. - do pobrania