górne tło

Raport z konsultacji - Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22

Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących zasad funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A).

Celem konsultacji było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowiskiem osób związanych z innowacyjnymi firmami (start up’ami), przedstawicielami branż i środowisk kreatywnych oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, formuły oraz zasad funkcjonowania Klastra, poprzez:

Konsultacje odbyły się w okresie od 2 marca do 11 września 2020 r. Formalnie za ich przeprowadzenie odpowiadał Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji UMK.

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH - POBIERZ

 

ZAŁĄCZNIKI:

MATERIAŁ INFORMACYJNY - POBIERZ

KONCEPCJA - POBIERZ

PREANKIETA - POBIERZ

UWAGI DO PROCESU  WYBORU OPERATORA - POBIERZ

 

belka unia