górne tło

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji „Nowohuckie Pogotowie Szyldowe”

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji „Nowohuckie Pogotowie Szyldowe”.

Termin składania i przesyłania ofert na realizację zadania publicznego upływa 26 sierpnia 2021 r. (czwartek), o godz. 15.00

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 w Wydziale ds. Przedsiębiorczości i Innowacji pod numerami tel. 12 616 60 59, 12 616 60 08  lub w pokoju nr 13 (ul. Bracka 10)  w przypadku merytorycznych zagadnień dotyczących ogłoszenia konkursowego oraz zasad wypełniania formularza oferty i jej składania.