górne tło

Rozmawiajmy o Nowej Hucie

4 listopada o godz. 17.00 w Nowohuckim Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232 odbędzie się ostatnie spotkanie przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami nowohuckich dzielnic. Tym razem będzie mowa o wszystkich dzielnicach Nowej Huty.

potkania odbywają się z udziałem zastępców prezydenta Krakowa, Andrzeja Kuliga i Jerzego Muzyka. Ankieta była anonimowa i uwzględniała szeroko rozumiane działania ze strony miasta na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców tej części Krakowa.

Wspólnie poprawiajmy jakość życia

Misją Krakowa jest tworzenie inteligentnej metropolii, zapewniającej wysoką jakość życia, budowanie kreatywnej gospodarki, kształtowanie środowiska przestrzennego, poszanowanie środowiska przyrodniczego oraz rozwój potencjału kulturowego poprzez współpracę podmiotów różnych sektorów oraz partnerskie współdziałanie mieszkańców.

Zaprezentowana ankieta „Porozmawiajmy o Nowej Hucie” dotyczyła obszaru pięciu dzielnic – Czyżyny, Bieńczyce, Mistrzejowice, Wzgórza Krzesławickie oraz Nowa Huta. Miała na celu aktualizację i zebranie najważniejszych wyzwań i potrzeb, które z punktu widzenia mieszkańców są najistotniejsze w obecnym czasie dla rozwoju Krakowa. Nacisk został też postawiony na wspólnie wypracowane wsparcie mechanizmów zawartych w „Strategii rozwoju Krakowa – Tu chcę żyć. Kraków 2030”, umożliwiających poprawę jakości życia mieszkańców.

Zgłoś się na spotkanie

Zarejestruj się mailowo: konsultacje@um.krakow.pl lub telefonicznie: 12 616 60 20.