górne tło

Został jeszcze tydzień! Szukamy Operatora Klastra Zabłocie 20.22!

Warto przypomnieć, że Urząd Miasta Krakowa ogłosił postępowanie przetargowe, związane z wyłonieniem partnera prywatnego, który będzie pełnił rolę zarządcy Klastra Innowacji, po zakończeniu prac adaptacyjnych starych budynków magazynowych przy ul. Zabłocie 20-22 w Krakowie.

Przedsięwzięcie jest realizowane jako projekt inwestycyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz usług powiązanych. Pod wspólnym dachem zaleźć się ma miejsce dla powstających i tych już funkcjonujących startupów i mikroprzedsiębiorstw, grup twórczych, organizacji społecznych, mieszkańców i grup nieformalnych – każdego zainteresowanego rozwijaniem swej aktywności poza tradycyjnymi strukturami i relacjami, wymianą idei, umiejętności, doświadczenia.  Ten miejski projekt rewitalizacyjny to koncepcja przekształcenia poprzemysłowej enklawy Zabłocia w kreatywną i innowacyjną przestrzeń, również poprzez otwartą formułę partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jeszcze do 15 grudnia br. można złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn. „Świadczenie usług operatora Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22”


Więcej informacji oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej - w sekcji - Ogłoszenia o zamówieniach na usługi - OR-10.271.93.2021 Świadczenie usług operatora Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22(z dnia 10/11/21)