górne tło

Polecamy podcast o dotacjach w zakresie rewitalizacji!

Co wspólnego ma rewitalizacja z przedsiębiorczością? Jaką rolę w życiu społeczności lokalnej pełnią warzywniaki i czemu kupowanie tam może być less waste? Czy ekonomia współdzielenia i rewitalizacja mają punkty styczne? Co słychać w podobszarze rewitalizacji "stara" Nowa Huta?

Zachęcamy do słuchania i udostępniania!