górne tło

Klaster Innowacji Społeczno - Gospodarczych Zabłocie 20.22 - podcast

Klaster Zabłocie 20.22 ma stać się centrum społecznych i technologicznych innowacji realizujących ideę SMART City oraz jest jednym z projektów strategicznych realizujących założenia w zakresie "Zrewitalizowanych obszarów miejskich" w ramach celu strategicznego “Kraków przyszłości”, ujętego w Strategii Rozwoju Krakowa “Tu chcę żyć. Kraków 2030".

Zapraszamy do wysłuchania podcastu.