górne tło

Zmiany w Nowej Hucie. Zachwycające szyldy i witryny

Już ponad rok obowiązują przepisy parku kulturowego Nowa Huta. Pozwalają one uporządkować chaos reklamowy i zminimalizować uciążliwości związane z prowadzoną działalnością handlową i usługową.

Uporządkowanie przestrzeni na terenie Nowej Huty dokonuje się m.in. poprzez ograniczenie emisji do przestrzeni publicznej światła i dźwięku. Z budynków znikają krzykliwe reklamy, a w ich miejsce pojawiają się estetyczne witryny i szyldy. Oczom przechodniów ukazują się przestronne wnętrza nowohuckich lokali.

„Szyldy w Nowej Hucie” – edycje 2020 i 2021

W 2020 r. miasto ogłosiło otwarty konkurs na realizację zadania „Szyldy w Nowej Hucie”, w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. W ramach zadania odbyła się między innymi akcja szkoleniowo-informacyjna na temat nowych zasad związanych z funkcjonowaniem parku kulturowego Nowa Huta oraz zostały przygotowane wzorcowe szyldy dla kilku przedsiębiorców.

W związku z powodzeniem pierwszej edycji konkursu, w 2021 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania „Szyldy w Nowej Hucie 2021” w zakresie rewitalizacji. Celem zadania było między innymi wsparcie lokalnych przedsiębiorców, stworzenie warunków dla wzrostu aktywności gospodarczej w zakresie rewitalizacji „starej” Nowej Huty, ożywienie przestrzeni lokalnej, poprawa wykorzystania i jakości przestrzeni publicznej. Odbyły się także warsztaty dotyczące estetyki szyldów i różnych aranżacji witryn.

Nowohuckie Pogotowie Szyldowe

Od września do grudnia 2021 r. na obszarze parku kulturowego Nowa Huta działało Nowohuckie Pogotowie Szyldowe, które miało na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości z uwzględnieniem szerokiego kontekstu rewitalizacyjnego, a także aktywizowanie działalności przedsiębiorczej i społecznej, angażowanie społeczności lokalnej przez oddziaływanie w sferze estetycznej szyldów i witryn w zakresie rewitalizacji „starej” Nowej Huty i na terenie parku kulturowego.

Zakres działalności Nowohuckiego Pogotowia Szyldowego obejmował m.in. wsparcie przy planowaniu wyglądu szyldu i witryny, w taki sposób, aby przyciągały klientów, czy pomoc w doborze trwałych i niedrogich materiałów potrzebnych do metamorfozy.

W ramach zadań w zakresie rewitalizacji opracowano witryny i szyldy:

Szyldy w Nowej Hucie (2020):

Realizacje:

Projekty:

Szyldy w Nowej Hucie 2021:

Realizacje:

Projekty:

Nowohuckie Pogotowie Szyldowe (2021):

Realizacje

Zachęcamy, aby wybrać się na spacer szlakiem nowohuckich szyldów i witryn i na żywo podziwiać zmiany, które zachodzą w dzielnicy. „Spacerownik po nowohuckich szyldach i witrynach” jest dostępny do pobrania TUTAJ.

Jak przedsiębiorcy poradzili sobie w związku z nowymi przepisami? Zobacz film Nowohuckiego Pogotowia Szyldowego (TUTAJ).