górne tło

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji „Wspieranie procesu rewitalizacji - SĄSIEDZKIE INNOWACJE”

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji "Wspieranie procesu rewitalizacji - SĄSIEDZKIE INNOWACJE" 

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 czerwca 2022 o godz. 15:00.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej  26 maja  2022 r. o godz.15:00.