górne tło

9. Forum Praktyków Partycypacji

21 i 22 czerwca 2022 członkini Referatu ds. rewitalizacji wzięła udział w 9. Forum Praktyków Partycypacji, które odbywało się w Dąbrowie Górniczej. Nasza koleżanka i przedstawicielka, wraz z prawie 300 innymi uczestniczkami i uczestnikami, wzięła udział w sesjach na tematy tak zróżnicowane, jak polityka spójności, wielokulturowość miast, konsultacje społeczne, budżet obywatelski, różne wymiary ekologii, ubóstwo energetyczne, czy aktywizacja młodzieży. W Forum brały udział osoby, którym nie jest obojętna kwestia aktywnego uczestnictwa mieszkańców i mieszkanek miast i gmin w podejmowaniu decyzji ważnych dla lokalnych społeczności. W spotkaniach udział wzięły osoby reprezentujące takie środowiska, jak: samorząd terytorialny, szkolnictwo, biznes, organizacje pozarządowe, architektura i urbanistyka, design.

Forum Praktyków Partycypacji to cykliczne wydarzenie odbywające się od 2014 roku, którego głównym celem jest wymiana doświadczeń między osobami na co dzień zajmującymi się włączaniem mieszkańców w procesy podejmowania decyzji. Forum umożliwia praktykom partycypacji poznanie innych osób zajmujących się tą tematyką i tworzy przestrzeń do wymiany pomysłów i doświadczeń oraz wzajemnego poszerzania wiedzy. Ideą przyświecającą organizatorom Forum  jest poprawa standardów procesów partycypacyjnych w Polsce oraz sieciowanie osób zajmujących się partycypacją, wspierających się merytorycznie i wzajemnie motywujących.

 

9. Forum Praktyków Partycypacji odbyło się w formie stacjonarnej po raz pierwszy po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w trakcie której 7 i 8 edycja odbywała się w formie zdalnej. Wcześniejsze edycje spotkań miały miejsce w tak różnorodnych lokacjach, jak Warszawa, Lublin, Wrocław i Trójmiasto.