górne tło

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021

Jeszcze do piątku potrwa nabór zgłoszeń kandydatur do nadania tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021”.

Rada Miasta Krakowa kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw mających na celu promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracją mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców, ustanowiła tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” przyznawany osobom lub podmiotom działającym na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Zgodnie z uchwałą nr LXXXV/2418/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” wyróżnienie może być przyznawane osobom indywidualnym lub podmiotom, takim jak: organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna. Kapituła Wielokulturowości opiniująca kandydatury do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021” została powołana zarządzeniem nr 1851/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2022 r.

Tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Termin składania zgłoszeń kandydatur upływa 5 sierpnia br.

Szczegółowa informacja jest dostępna na stronie ngo.krakow.pl