górne tło

Promowanie dobrych praktyk rewitalizacyjnych w Krakowie – wizyta studyjna

Działalność Miasta Krakowa w zakresie rewitalizacji została doceniona.  W dniu 8 września gościliśmy przedstawicieli Zespołów ds. Rewitalizacji z Urzędów Marszałkowskich z innych województw oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, którzy odbyli wizytę studyjną promującą działania i dobre praktyki rewitalizacyjne w województwie małopolskim. W ramach projektu  realizowanego przez Departament Rozwoju Regionalnego UMWM w Krakowie składający wizytę mieli okazję odwiedzić m.in. Kraków.

wizyta studyjna rewitalizacja dom utopii
Fot. Magdalena Dusza, UMWM

Uczestnicy wizyty studyjnej poznali projekty rewitalizacyjne zrealizowane w naszym mieście, w tym m.in. Kładkę Ojca Bernatka, Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 oraz podwórka „starej” Nowej Huty. Zapoznali się również z historią rewitalizacji w Krakowie, najważniejszymi zrealizowanymi projektami oraz obecnie podejmowanymi przez Referat ds. Rewitalizacji działaniami. Dla wielu gości wizyta w Krakowie była również okazją do bliższego poznania miasta, co umożliwiły spacery o tematyce rewitalizacyjnej po Kazimierzu, Podgórzu, Zabłociu oraz Nowej Hucie.