górne tło

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji „Sąsiedzka sieć wsparcia dla osób w potrzebie z obszaru rewitalizacji”

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji "Sąsiedzka sieć wsparcia dla osób w potrzebie z obszaru rewitalizacji

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 24 kwietnia 2023 o godz. 15:00.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej  11 kwietnia 2023 r. o godz.15:00.