górne tło

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji „Wspieranie procesu rewitalizacji - SĄSIEDZKIE INNOWACJE"

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji "Wspieranie procesu rewitalizacji -  SĄSIEDZKIE INNOWACJE

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 26 kwietnia 2023 o godz. 15:00.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej  12 kwietnia 2023 r. o godz.15:00.