górne tło

Podsumowanie wniosków ze spotkań branżowych z NGO

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa serdecznie zapraszają przedstawicieli oraz przedstawicielki krakowskich organizacji pozarządowych do udziału w ważnym spotkaniu poświęconym tematyce współpracy.

Celem spotkania będzie podsumowanie głównych wniosków ze spotkań branżowych z organizacjami pozarządowymi, przedstawienie planów dotyczących Wieloletniego Programu Współpracy. W drugiej części spotkania zapraszamy do tematycznych dyskusji stolikowych.

Podczas wydarzenia będzie również możliwość spotkania się przedstawicieli i przedstawicielek krakowskich organizacji pozarządowych z członkami Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz nawiązanie cennych relacji i budowa sieci współpracy.

Spotkanie odbędzie się:

Data: 3 października 2023 roku (wtorek).

Godzina: od 16:00 do 19:00.

Miejsce: Sala open space (Klaster Innowacji Społeczno–Gospodarczych „Zabłocie 20.22”) zlokalizowana przy ul. Zabłocie 22 w Krakowie (dostępny parking przy lokalizacji).

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ramowy program spotkania:

  1. Otwarcie, przedstawienie programu spotkania – współprzewodnicząca Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  Katarzyna Pytko–Kiełkowska.

  2. Podsumowanie głównych wniosków ze spotkań branżowych dotyczących Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – przedstawi przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa – Dyrektor Elżbieta Kois–Żurek oraz Zastępca Dyrektora Mateusz Płoskonka.

  3. Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi – przedstawiciel  Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Dyrektor Elżbieta Kois–Żurek  oraz Zastępca Dyrektora Mateusz Płoskonka.

Przerwa kawowa

  1. Stoliki tematyczne – dyskusja w podgrupach z udziałem przedstawicieli/lek Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

NGO kod QR