KONSULTACJE rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Park Kulturowy Nowa Huta – wkrótce konsultacje społeczne

Od 28 sierpnia do 20 września Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadzi konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa podjętej w listopadzie 2019 r., w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Nowa Huta”.

Fot. materiały prasowe

Dzisiejsza Nowa Huta to nie tylko jedna z najważniejszych dzielnic Krakowa, ale przede wszystkim wyjątkowy zespół zabytkowy oraz przestrzeń kulturowa, która doskonale ilustruje historię Polski w drugiej połowie XX w. Mając na uwadze ponadczasowość architektury tego terenu, jak również tożsamość i związek mieszkańców z historią, kulturą i przestrzenią miejską tej dzielnicy, prezydent Polski nadał w tym roku Nowej Hucie prestiżowy status Pomnika Historii. Ustanowienie Nowej Huty Pomnikiem Historii to swego rodzaju formalne uznanie wieloletnich starań miasta, ekspertów oraz wszystkich osób i instytucji, którym szczególnie zależało nie tylko na ochronie, ale również promocji tego arcydzieła myśli planistycznej.

Z myślą o walorach tego terenu, miasto realizuje unijny projekt pn. „Zrównoważone zarządzanie dysonansowym dziedzictwem Krakowa na przykładzie Nowej Huty – AR.C.H.ETHICS”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy, ochrona i promocja europejskiego dziedzictwa (materialnego i niematerialnego) związanego z architekturą i historią XX wieku.

Rada Miasta Krakowa objęła ten cenny obszar zasadami parku kulturowego, aby chronić dziedzictwo oraz krajobraz kulturowy Nowej Huty, zachować jej unikatowy układ urbanistyczny czy historyczną linię zabudowy. Zastosowane na tym terenie regulacje oraz przepisy mają przeciwdziałać dominacji działalności handlowej, reklamowej i usługowej, ingerującej w zabytkową przestrzeń i zakłócającej jej estetykę oraz ograniczać komercyjne zagospodarowywanie przestrzeni, jako dobra wspólnego lokalnych mieszkańców.

Stosowanie w praktyce przepisów nowohuckiego parku kulturowego, po kilku latach wykazało konieczność doprecyzowania lub zmiany części wprowadzonych na tym obszarze regulacji oraz ich ujednolicenia w stosunku do tzw. „uchwały krajobrazowej” (m.in. w zakresie przyjętych definicji czy lokalizacji słupów plakatowo-reklamowych). Proponowane zmiany w uchwale o Parku Kulturowym Nowa Huta są jednocześnie odpowiedzią na zgłaszane przez nowohuckich przedsiębiorców oraz lokalne instytucje, a także mieszkańców postulaty, dotyczące m.in. zasad sytuowania szyldów, rekonstrukcji historycznych neonów reklamowych oraz stosowania nowych szyldów w postaci neonów, zasad ograniczania transparentności przeszkleń, eksponowania towarów przed lokalami prowadzącymi ich sprzedaż, umieszczania na elewacjach urządzeń nagłaśniających, klimatyzujących oraz anten telewizyjnych, jak również zasad lokalizacji na budynkach paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

W czasie trwania konsultacji mieszkańcy lub osoby prowadzące działalność na terenie objętym Parkiem Kulturowym Nowa Huta będą mieli możliwość zgłaszania uwag i wniosków w zakresie proponowanych zmian, na dedykowanych formularzach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na portalu Obywatelski Kraków oraz na stronie internetowej parkikulturowe.krakow.pl, które będzie można złożyć na dzienniku podawczym urzędu lub przekazać do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź tradycyjnej.

Ponadto wszelkie proponowane postulaty w zakresie zmian uchwały będzie można przekazywać i konsultować w trakcie dwóch dyżurów – 30 sierpnia i 13 września, w godz. 16.00–18.00 w Nowohuckim Centrum Kultury (przy al. Jana Pawła II 232, sala 110B). Dodatkowo, w ramach konsultacji przewidziano również otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 6 września, o godz. 17.00, w NCK, w sali 203. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy równocześnie do kontaktu telefonicznego – 18 września, w godz. 8.00–15.00, pod nr tel. 12 616 18 13.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konsultacji zostaną zamieszczone na stronach: bip.krakow.pl oraz obywatelski.krakow.pl, na których będzie można zapoznać się m.in. z pełną treścią projektu zmiany uchwały o Parku Kulturowym Nowa Huta.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i użytkowników nowohuckiej przestrzeni publicznej do udziału w konsultacjach i rozmowy na temat estetyki i funkcjonowania tego niezwykle ważnego obszaru miasta.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Katarzyna Meus
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2023-08-21
Data aktualizacji: 2023-08-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź