górne tło

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa - 2014

Uchwała RMK w sprawie aktualizacji MPRK

 

1. Zaktualizowany MPRK

2. Zał. 1 - Analizy w skali miasta

3. Zał. 2 - Wyniki konsultacji społecznych

4. Zał. 3 - Lista projektów

5. Zał. 4 - Instrukcja dla beneficjentów

6. Zał. 5 - Instrukcja monitorowania