górne tło

LPR 'starej' Nowej Huty

Lokalne Programy Rewitalizacji są m.in. instrumentami do pozyskiwania środków finansowych w ramach Działania 6.1 / Schemat A MRPO 2007-2013. LPR opracowywane są według wymogów określonych w "Metodyce przygotowania i oceny programów rewitalizacji w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013", dokumentu opracowanego i przyjętego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Dokumenty do pobrania:

LPR-Nowa-Huta

załączniki:

Uzupełnienie rozdziału „Monitoring"

Uzupełnienie rozdziału „Management"

Uzupełnienie rozdziału „Finansowanie"