Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 135 pasujących obiektów:

Czym jest Miejski Program Rewitalizacji?

https://krakow.pl/aktualnosci/203591,30,komunikat,czym_jest_miejski_program_rewitalizacji_.html

Poprawa warunków życia w mieście poprzez wspólne działania: mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz administracji publicznej to główny cel Miejskiego Programu Rewitalizacji. Jakie zadania określa i jakie ma znaczenie dla mieszkańców? O tym dyskutowano podczas posiedzenia Komisji Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa: wpłynęło 167 fiszek projektowych

https://krakow.pl/aktualnosci/203701,29,komunikat,miejski_program_rewitalizacji_krakowa__wplynelo_167_fiszek_projektowych.html

Zakończył się trwający od 25 lipca do 12 września nabór fiszek projektowych do aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Po przeprowadzonej wstępnej analizie zgłoszonych fiszek ustalono, że największą liczbowo grupę stanowią przedsięwzięcia polegające na modernizacji części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej (żłobki, szkoły, infrastruktura kultury).

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa na sesji RMK

https://krakow.pl/aktualnosci/205436,29,komunikat,miejski_program_rewitalizacji_krakowa_na_sesji_rmk.html

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Krakowa odbędzie się pierwsze czytanie projektu aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Przypomnijmy, do zrewitalizowania w ramach Programu wytypowano trzy podobszary: Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie i „starą” Nową Hutę.

Przegłosowano projekt aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

https://krakow.pl/aktualnosci/205917,29,komunikat,przeglosowano_projekt_aktualizacji_miejskiego_programu_rewitalizacji_krakowa.html

W środę 7 grudnia podczas sesji Rady Miasta Krakowa radni przyjęli projekt aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Do zrewitalizowania w ramach Programu wytypowano trzy podobszary: Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie i „starą” Nową Hutę.

Zgłoś projekt do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

https://krakow.pl/aktualnosci/214107,29,komunikat,zglos_projekt_do_miejskiego_programu_rewitalizacji_krakowa.html

Ruszył nabór uzupełniający projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa. Jego celem jest uzupełnienie listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych o projekty zlokalizowane na terenach poprzemysłowych. Fiszki projektowe można składać elektronicznie na adres e-mail: rewitalizacja@um.krakow.pl lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta Krakowa do 26 października.

Ostatni dzień naboru przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji

https://krakow.pl/aktualnosci/277162,29,komunikat,ostatni_dzien_naboru_przedsiewziec_do_gminnego_programu_rewitalizacji.html

„Stara” część Nowej Huty, Kazimierz-Stradom, Grzegórzki-Wesoła – te trzy obszary objęte gminnym programem rewitalizacji potrzebują ciekawych działań, które ożywią tkankę miejską. Do dziś można składać swoje pomysły.

Gminny Program Rewitalizacji – lista zakwalifikowanych przedsięwzięć

https://krakow.pl/aktualnosci/278606,29,komunikat,gminny_program_rewitalizacji___lista_zakwalifikowanych_przedsiewziec.html

Zakończyły się prace komisji ds. kwalifikacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Krakowa. Wykaz przedsięwzięć rekomendowanych do wpisu na listę planowanych przedsięwzięć można znaleźć na stronie internetowej bip.gov.pl .

Zgłoś projekt do programu rewitalizacji

https://krakow.pl/aktualnosci/244279,26,komunikat,zglos_projekt_do_programu_rewitalizacji.html

Do dziś trwa nabór projektów rewitalizacyjnych do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa w trzech krakowskich podobszarach: Stare Miasto-Kazimierz, Stare Podgórze-Zabłocie, „stara” Nowa Huta.

Inicjatywa lokalna i miejski program rewitalizacji

https://krakow.pl/aktualnosci/146242,30,komunikat,inicjatywa_lokalna_i_miejski_program_rewitalizacji.html

W środę odbędzie się 119., przedostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 48 punktów.

Ruszył nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

https://krakow.pl/aktualnosci/233551,32,komunikat,ruszyl_nabor_projektow_do_miejskiego_programu_rewitalizacji_krakowa.html

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa prowadzi proces aktualizacji MPRK w związku z możliwością pozyskania środków w formie pożyczek na rewitalizację. Udzielane są one przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (11 Oś Priorytetowa Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, Działanie 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski).