Komunikat archiwalny

„Sąsiedzki krąg” połączy społeczności i kultury

„Sąsiedzki krąg” połączy społeczności i kultury
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Polsko–ukraińsko–bułgarski „Sąsiedzki krąg” to nowy projekt w ramach międzynarodowego programu „Active Citizens”, który będzie realizowany w naszym mieście cyklicznie do końca czerwca 2017 r. Za nami już pierwsze warsztaty „Poznajemy sąsiadów” dla dzieci i rodziców z dzielnicy Stare Miasto. W najbliższą sobotę, 17 grudnia, zapraszamy do Klubu „Jędruś” w Nowej Hucie na koncert „Sąsiedzkie świąteczne śpiewanie”. W programie m.in. wielokulturowe występy i wspólne śpiewanie „Cichej nocy” w trzech językach. 

„Active Citizens” to program, który koncentruje się na promowaniu aktywnego obywatelstwa na rzecz społeczeństwa opartego na różnorodności, dialogu i współpracy oraz na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Jest prowadzony jednocześnie w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju aktywnych obywateli poprzez motywowanie członków społeczności lokalnych do wzięcia odpowiedzialności za kwestie dla nich ważne oraz do działalności na rzecz swoich grup i swojego otoczenia. Inicjowanie zmian w społecznościach lokalnych ma następować również przez rozwijanie umiejętności planowania i zarządzania projektami.

Wydział Rozwoju Miasta Krakowa we współpracy z British Council w 2013 roku rozpoczął realizację programu Active Citizens – Aktywna Społeczność w Krakowie. Program stanowi uzupełnienie działań związanych z Rehabilitacją Zabudowy Blokowej. W 2014 r. przeprowadzono lokalne warsztaty dla mieszkańców osiedli: Ugorek, Olsza II i Azory, a efektem tych warsztatów były zrealizowane mini projekty społeczne w całości dofinansowane przez British Council. Polskie Towarzystwo Kulturalne Oddział w Krakowie zrealizowało dwa mini projekty: „Most Przyjaźni” i „Ziomki z PRL-u”.

Na przełomie maja i czerwca tego roku rozpoczęto kolejną edycję Aktywnej Społeczności w Krakowie skierowaną do organizacji pożytku publicznego oraz do grup nieformalnych działających na rzecz społeczności lokalnych w Krakowie. Na początku sierpnia rozstrzygnięto konkurs mini projektów społecznych opracowanych podczas trwania programu. Wśród dofinansowanych przez British Council projektów znalazł się międzynarodowy, polsko – ukraińsko – bułgarski, projekt „SĄSIEDZKI KRĄG” „СУСІДСЬКИЙ КРУГ” „СЪСЕДСКИ КРЫГ”.

Projekt został stworzony w sieci partnerskiej z pięcioma organizacjami pozarządowymi i składa się z trzech części:

1. Fundacja Rodzina Plus oraz Nowa Huta Teraźniejszość – „Sąsiedzki Krąg – Wokół Rodziny”,

2. Polskie Towarzystwo Kulturalne – „Sąsiedzki Krąg - Wokół Kultury”,

3. Fundacji Kultury Scenemus oraz Fundacja Zustricz – „Sąsiedzki Krąg – Wokół Tradycji”.

Cele całego projektu to:

wzajemne poznanie i integracja różnych środowisk społecznych, w tym mieszkańców Krakowa i Nowej Huty, społeczności ukraińskiej i bułgarskiej;

inicjowanie i wspieranie zmian społecznych przy aktywnym udziale mieszkańców Krakowa;

rozwój partnerstwa i wymiana doświadczeń organizatorów projektu;

dialog i współpraca z instytucjami publicznymi krajowymi i zagranicznymi;

nawiązanie relacji pomiędzy różnymi środowiskami społecznymi, w szczególności pomiędzy społecznościami: ukraińską, bułgarską i polską oraz rozbudzenie pasji artystycznych w dziedzinie sztuki, zachęta do prezentowania własnej twórczości wśród lokalnych środowisk; 

aktywny udział lokalnej społeczności w budowaniu relacji wśród różnych środowisk;

propagowanie inicjatyw społecznych różnymi formami komunikacyjnymi;

stworzenie platformy dobrych praktyk – wymiany informacji i doświadczeń, zdobytych podczas realizacji projektu;

rozwój stworzonej sieci partnerskiej. 

Projekt skierowany jest do różnych grup wiekowych, przede wszystkim mieszkańców krakowskich dzielnic: Stare Miasto, Nowa Huta i Kazimierz. Poza terytorialnym podziałem, jest też przeznaczony dla społeczności bułgarskiej i ukraińskiej w Krakowie.

„Sąsiedzki Krąg” został objęty honorowym patronatem Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie i jest realizowany w partnerstwie z Miastem Krakowem, British Council i programem Rewitalizacja w Krakowie.

Działania przewidziane w ramach projektu będą się odbywać cyklicznie od listopada tego roku do końca czerwca 2017 r. Za nami już pierwsze warsztaty „Poznajemy sąsiadów” dla dzieci i rodziców z dzielnicy Stare Miasto, które odbyły się 17 listopada w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. W najbliższą sobotę, 17 grudnia, zapraszamy do Klubu „Jędruś” w Nowej Hucie na koncert „Sąsiedzkie świąteczne śpiewanie”, podczas którego wystąpią: Zespół „Potrzeba Chwili”, Zespół Tańców i Pieśni Bałkańskich „Iglika” oraz Chór „Gdżereło” cerkwi grekokatolickiej w Krakowie

Na zakończenie koncertu przyjdzie czas na wspólne śpiewanie. Wykonawcy wraz z przybyłą publicznością zaśpiewają kolędę „Cicha noc” w trzech językach: bułgarskim, ukraińskim i polskim.

Aktualne informacje na temat projektu pojawiają się na Facebooku.

plakat sąsiedzki krąg

pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja