Sąsiedzki krąg - podsumowanie

Sąsiedzki krąg - podsumowanie
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Zakończono realizację partnerskiego projektu „Sąsiedzki krąg”, którego celem była integracja mieszkańców w różnym wieku, z różnych środowisk, o różnym pochodzeniu etnicznym, przede wszystkim mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją w Krakowie: Stare Miasto, Nowa Huta i Kazimierz a także społeczności ukraińskiej i bułgarskiej w Krakowie.

Pomysł powstał podczas warsztatów zorganizowanych przez Wydział Rozwoju Miasta w ramach międzynarodowego programu „Active Citizens – Aktywna Społeczność w Krakowie”, który koncentruje się na promowaniu aktywnego obywatelstwa na rzecz społeczeństwa opartego na różnorodności, dialogu i współpracy oraz na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Jest prowadzony jednocześnie w ponad 30 krajach w Europie i na świecie. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju aktywnych obywateli poprzez motywowanie członków społeczności lokalnych do wzięcia odpowiedzialności za kwestie dla nich ważne oraz do działalności na rzecz swoich grup i swojego otoczenia. Inicjowanie zmian w społecznościach lokalnych ma następować również przez rozwijanie umiejętności planowania i zarządzania projektami.

Wydział Rozwoju Miasta Krakowa we współpracy z Fundacją British Council od 2013 roku realizuje program „Active Citizens – Aktywna Społeczność w Krakowie”. Program stanowi uzupełnienie działań związanych z Rehabilitacją Zabudowy Blokowej.

Międzynarodowy, polsko – ukraińsko – bułgarski, projekt „SĄSIEDZKI KRĄG” „СУСІДСЬКИЙ КРУГ” „СЪСЕДСКИ КРЫГ” wymyśliło i zrealizowało we współpracy pięć organizacji: Fundacja Kultury SCENEMUS, Fundacja ZUSTRICZ, Polskie Towarzystwo Kulturalne Oddział w Krakowie, Fundacja Rodzina Plus oraz grupa Nieformalna Nowa Huta Teraźniejszości. Partnerami projektu było Miasto Kraków (Rewitalizacja w Krakowie) oraz Fundacja British Council, a Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie objął go honorowym patronatem.

Projekt składał się z trzech części:

  1. „Sąsiedzki krąg – Wokół Rodziny”, organizatorzy - Fundacja Rodzina Plus oraz grupa Nieformalna Nowa Huta Teraźniejszości.
  2. „Sąsiedzki krąg – Wokół Kultury”, organizator- Polskie Towarzystwo Kulturalne.
  3. „Sąsiedzki krąg – Wokół Tradycji”, organizatorzy- Fundacja Kultury SCENEMUS, Fundacja ZUSTRICZ.

W okresie od  listopada 2016 roku do lipca 2017 zorganizowano łącznie 11 wydarzeń. Obejmowały one spotkania z literaturą i poezją polską, ukraińską i bułgarską, koncerty poezji śpiewanej, warsztaty plastyczne, kuchni regionalnych, haftu, śpiewania ludowych piosenek, tradycyjne zabawy, poznawanie tradycji związane z porami roku i świętami, wycieczki, pochód w strojach regionalnych, sąsiedzki piknik. Wydarzenia te były skierowane do wszystkich grup wiekowych – od dzieci w wieku przedszkolnym, po seniorów. Brali w nich udział mieszkańcy Krakowa, w tym przedstawiciele wielu mniejszości narodowych mieszkający w Krakowie, a także turyści.

Projekt nie tylko zintegrował mieszkańców, ale także przyczynił się do wypracowania ścieżek współpracy wielu podmiotów – zarówno organizacji pozarządowych, lokalnych władz, urzędów, instytucji kultury jak i lokalnych mediów. Projekt wspierali medialnie Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza i Radio Kraków.

Planowana jest kontynuacja wielu działań, jak choćby Sąsiedzkie Świąteczne Śpiewanie oraz Międzynarodowy Pochód Sąsiadów.

Więcej szczegółowych informacji na profilu FB Sąsiedzkiego Kręgu:

https://www.facebook.com/SasiedzkiKrag/

pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja