Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 7 listopada 2018 r. został przyjęty Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Głównym celem Programu jest zwiększenie udziału i zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwój Krakowa i poprawę jakości życia jego mieszkanek i mieszkańców.

Celem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja wizji Krakowa określonej w obowiązującej Strategii Rozwoju Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz partycypacji społecznej poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych.

Wśród celów szczegółowych Programu znajdują się:

  • rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą;
  • wzrost zaangażowania organizacji pozarządowych i poprawa efektywności realizacji zadań publicznych;
  • rozwój sektora pozarządowego w  Krakowie oraz poprawa jakości i innowacyjności działania.

Program stworzono we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach konsultacji.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY