Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 15/2019 na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 15/2019 na realizację zadania publicznego
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Kraków rowerową stolicą Polski”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. Kraków rowerową stolicą Polski, przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, adres do korespondencji: skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (bip.krakow.pl)

• na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych (ngo.krakow.pl)

• w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji i w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4

• na miejskiej stronie internetowej (rewitalizacja.krakow.pl)

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 sierpnia 2019 r., przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

 

• na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

• przesyłając e-mail na adres: rewitalizacja@um.krakow.pl (skan z podpisem)

 

OFERTA

FORMULARZ UWAG

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY