Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 16/2019 na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 16/2019 na realizację zadania publicznego
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Kawiarenka naprawcza”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. Kawiarenka naprawcza, przez Fundację Fundusz Partnerstwa, adres do korespondencji: os. Teatralne 5/13 31-945 Kraków, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (bip.krakow.pl)
  • na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych (ngo.krakow.pl)
  • w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji i w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4
  • na miejskiej stronie internetowej (rewitalizacja.krakow.pl)

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 sierpnia 2019 r., przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

• na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

• przesyłając e-mail na adres: rewitalizacja@um.krakow.pl (skan z podpisem)

OFERTA

FORMULARZ UWAG

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY