Rządowy program wsparcia dla NGO

Rządowy program wsparcia dla NGO
Fot. NIW

Narodowy Instytut Wolności uruchomił rządowy program pomocy organizacjom pozarządowym w czasie epidemii koronawirusa.Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Celem programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji potrzebujących pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Co więcej, przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet na działania objęte programem wsparcia wynosi 10 mln zł.

Dotacje będą rozdzielane na działania w ramach dwóch priorytetów:

Priorytet 1. Działania wspierające - działania które uzupełniają zadania administracji publicznej przeciwdziałające skutkom COVID-19 w społecznościach lokalnych.

Wysokość dotacji to maksymalnie 50 tys. zł.

Priorytet 2. Bezpieczeństwo NGO - pomoc w realizacji działań NGO.Wśród nich są m.in. przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek epidemii. Program dopuszcza  też wsparcie zakupu sprzętu, ale musi on służyć powyższym działaniom. Po spełnieniu warunków możliwe jest pokrycie kosztów wynajmu siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Wysokość dotacji to maksymalnie 40 tys. zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego do wyczerpania środków.

Więcej informacji można znaleźć na stronie NIW.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja