Uchwała krajobrazowa weszła w życie

Uchwała krajobrazowa weszła w życie
Fot. bip.krakow.pl

1 lipca weszły w życie zapisy tzw. uchwały krajobrazowej.

Prace nad uchwałą w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” trwały pięć lat. Dokument był szeroko konsultowany i modyfikowany, a jego ostateczny kształt radni  zaakceptowali 26 lutego br. Przyjęcie zasad i określonych standardów ma pomóc odsłonić piękno Krakowa na nowo – ochronić lub odsłonić istniejącą przestrzeń, wartościowe obiekty i układ urbanistyczny, a także inne cenne walory widokowe.

W pierwszej kolejności nowymi przepisami lokalnymi powinni się zainteresować ci, którzy po 1 lipca będą chcieli umieścić w przestrzeni publicznej nośnik reklamowy. Zapisy uchwały nie tylko jasno precyzują katalog tych dopuszczalnych w każdej z trzech stref (wraz z podstrefami), na jakie podzielono miasto, ale także zasady ich sytuowania. Co ważne, każdy nowy nośnik reklamowy wymagał będzie złożenia wniosku o zgłoszenie zamiaru zainstalowania nośnika albo o pozwolenie na budowę, które będzie rozpatrywał Wydział Architektury i Urbanistyki.

Reklama,nawet w na prywatnej działce,przestaje być osobistą sprawą właściciela nieruchomości i musi być zgodna z zapisami uchwały. Na efekty jej obowiązywania tak naprawdę poczekamy jeszcze dwa lata, bo tyle jest czasu na dostosowanie już istniejących reklam do nowych wymogów dotyczących gabarytów, umiejscowienia czy rodzaju zastosowanego materiału.

 

W pierwszej kolejności efekty zapisów uchwały będzie można zauważyć na działkach gminnych, będących w zarządzie gminy lub położonych w obrębie pasa drogowego. W kontekście tego ostatniego do kontrolowania przestrzegania uchwały będzie upoważniony Zarząd Dróg Miasta Krakowa, a w przypadku terenów zielonych i rekreacyjnych – Zarząd Zieleni Miejskiej. Prezydent zapowiedział także, że trwają prace nad wyborem koncepcji, który z magistrackich wydziałów będzie egzekwował zapisy uchwały krajobrazowej w stosunku do działek prywatnych.

Przypomnijmy, krakowska uchwała krajobrazowa dopuszcza szyldy informujące o rodzaju działalności prowadzonej na nieruchomości, na której zainstalowano tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe oraz reklamy, które mają służyć upowszechnianiu informacji o osobie, przedsiębiorstwie, usługach i przedsięwzięciach. W katalogu dopuszczonych nośników reklamowych wymieniono: bannery (na rusztowaniu - na czas trwania remontu oraz na czas wydarzeń plenerowych), billboardy o powierzchni 12 m² lub 18 m², słupy plakatowo-reklamowe (tzw. okrąglaki), panele reklamowe, murale reklamowe, totemy, pylony, wolnostojące tablice reklamowe lub wolnostojące urządzenia reklamowe o powierzchni ekspozycji reklamy mniejszej niż 5 m².

Zgodnie z zapisami uchwały, szyldy będą się mogły znajdować w 1/3 górnej części witryny/okna/ drzwi, poniżej linii parteru, a także w pionowym pasie po obu stronach drzwi, na nie więcej niż 25 proc. elewacji frontowej parteru budynku i w poziomym pasie min. 2,5 m nad poziomem gruntu. Uchwała dopuszcza maksymalnie pięć szyldów umieszczonych na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność, z wyjątkiem obszarów Parków Kulturowych, gdzie można lokować tylko 1 szyld.

 

Wydział Planowania Przestrzennego udostępnił stronę na której zostały zebrane informacje dotyczące zapisów uchwały krajobrazowej

TUTAJ

 

Z kolei w Obserwatorium została udostępniona kompozycja która pomoże zlokalizować nieruchomość w danej strefie.

TUTAJ

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja