Otwarty konkurs ofert „Wspieranie procesu rewitalizacji na obszarach zdegradowanych”

Otwarty konkurs ofert „Wspieranie procesu rewitalizacji na obszarach zdegradowanych”
Fot. www.krakow.pl

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji „Wspieranie procesu rewitalizacji na obszarach zdegradowanych”.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja