Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Czekamy na Twoją opinię!

Jeszcze tylko kilka dni możesz wyrazić swoje zdanie na temat projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa określającej granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie. Konsultacje trwają do 24 czerwca br. 

Fot. Rewitalizacja w Krakowie

O co chodzi w rewitalizacji?

Przepisy definiują rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. To działania na rzecz lokalnej społeczności, które realizuje gmina wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie. To także inwestycje w infrastrukturę, ale trzeba pamiętać, że rewitalizacja nie jest synonimem remontu.

Które obszary miasta?

Przygotowując się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Krakowa przeprowadziliśmy analizy służące opracowaniu diagnozy, która wskazała jakie obszary miasta znajdują się w stanie kryzysowym ze względu na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych i technicznych.

DIAGNOZA służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie

Analizami objęliśmy obszar całego miasta, a ich wynikiem jest propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W trakcie konsultacji społecznych chcemy poznać opinie interesariuszy rewitalizacji (czyli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy w jakiś sposób użytkują obszar rewitalizacji) na temat wyznaczonych granic obszarów. To właśnie tam będzie prowadzony proces rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Krakowa zaproponowano trzy podobszary rewitalizacji: „stara” Nowa Huta, Kazimierz-Stradom i Grzegórzki-Wesoła. Możesz także pobrać mapy będące załącznikiem do projektu uchwały.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Wciąż czekamy na uwagi w formie pisemnej! Można je przesłać na adres konsultacje.gpr@um.krakow.pl od 16 maja do 24 czerwca 2022 lub podzielić się nimi wypełniając formularz dostępny w formie elektronicznej na stronie  Rewitalizacji w Krakowie. Formularze konsultacyjne w formie papierowej można otrzymać podczas spotkań konsultacyjnych oraz w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa (ul. Bracka 10) – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Zakończył się cykl otwartych spotkań z mieszkańcami które odbyły się :

  • 25 maja w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5,
  • 27 maja w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, plac Wolnica 1,
  • 31 maja w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1,
  • 2 czerwca w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, os. Szkolne 26a.

Raporty ze spotkań dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Krakowa 

Udostępnialiśmy także możliwość kontaktu telefonicznego. W trakcie wyznaczonych terminów można było podzielić się swoimi uwagami na temat projektu z dyżurującym ekspertem.

 

Materiał do pobrania 

DIAGNOZA służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie

Streszczenie Diagnozy

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie

Załącznik do projektu uchwały - mapy obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie

Formularz konsultacyjny - Mieszkańcy

Formularz konsultacyjny - organizacje społeczne

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2022-06-15
Data aktualizacji: 2022-06-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź