Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

KRYSZTAŁY SOLI – Lider Pozarządowej Małopolski 2022: zgłoś organizację pozarządową do nagrody

Do 29 lipca trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody Kryształy Soli dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Dla Lidera Pozarządowej Małopolski nagroda finansowa - 25 tys. zł.

Fot. MARR

Nagrody zostaną  przyznane w sześciu kategoriach:

  • Polityka Społeczna - za działalność w obszarze polityki społecznej i prorodzinnej; podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz pomocy osobom potrzebującym, wykluczonym społecznie, a także osobom z niepełnosprawnościami; wspieranie profilaktyki prozdrowotnej oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i życia.
  • Kultura i Tożsamość Regionalna - a podejmowanie inicjatyw i działań w zakresie wspierania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, a także rozwój, oraz pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji regionalnej
  • Edukacja, Społeczeństwo Obywatelskie i Zrównoważony Rozwój - za działalność w obszarze nauki i edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych oraz popularyzację nauki; upowszechnianie i wzmacnianie postaw i świadomości obywatelskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; rozpowszechnianie i organizację wolontariatu; rozwój sektora pozarządowego; propagowanie i rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu, wspieranie inicjatyw społecznych i rozwiązań biznesowych wdrażanych w odpowiedzi na globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju.
  • Sport, Turystyka, Ekologia -  za prowadzenie działań na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu zawodowego i amatorskiego; rozwój turystyki i krajoznawstwa; podejmowanie inicjatyw proekologicznych, promocję ekologii i ekologicznego stylu życia, a także ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
  • Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa - za realizację inicjatywy/działania/projektu, który w sposób szczególny wpłynął pozytywnie na rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców Małopolski, za inicjowanie zmian społecznych oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym na rzecz dobra wspólnego; za kompleksowy charakter inicjatywy/działania/projektu, uwzględniający problemy i potrzeby otoczenia; za inicjowanie nowatorskich, modelowych rozwiązań oraz promocję dobrych praktyk.

Spośród wszystkich laureatów zostanie wybrany Lider Pozarządowej Małopolski Kryształy Soli 2022, który otrzyma nagrodę finansową w wysokości 25 000,00 zł ufundowaną przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Kto może zgłosić organizacje do nagrody?

Osoby prawne, osoby fizyczne, inne organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 29 lipca 2022 r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.malopolska.pl

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2022-06-22
Data aktualizacji: 2022-06-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź