Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji w Mieście Krakowie.Podsumowanie konsultacji społecznych

Chcesz dowiedzieć się, jak wyglądał przebieg konsultacji oraz w jaki sposób rozstrzygnięto złożone uwagi?  Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji społecznych i listą uwag.

konsultacje
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Krakowie, prowadzone od 16 maja do 24 czerwca br. Celem konsultacji było pozyskanie uwag i opinii od interesariuszy procesu rewitalizacji w zakresie projektu uchwały, w tym wyznaczonych granic obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Sporządzenie projektu uchwały poprzedziło przeprowadzenie diagnozy występujących w mieście negatywnych zjawisk kryzysowych, w szczególności społecznych. Na jej podstawie wyznaczono obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji. Zgodnie z projektem uchwały, który podlegał konsultacjom, zaproponowany obszar rewitalizacji złożony jest z trzech podobszarów: „stara” Nowa Huta, Kazimierz-Stradom i Grzegórzki-Wesoła.

Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i wszyscy inni zainteresowani wzięciem udziału w konsultacjach mogli skorzystać z następujących form: zbierania uwag z postaci papierowej, zbierania uwag w postaci elektronicznej, zbierania uwag ustnych, telefonicznych dyżurów ekspertów oraz otwartych spotkań konsultacyjnych.

Przyjęcie przez Radę Miasta Krakowa uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji jest ważnym etapem w procedurze prowadzącej do sporządzenia i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Krakowa, czyli podstawowego dokumentu umożliwiającego prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych przy współudziale lokalnej społeczności. W kolejnym etapie prac zostanie przeprowadzona szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji. Jej celem jest pogłębienie wiedzy o obszarze rewitalizacji, w szczególności w zakresie występowania negatywnych zjawisk, a także lokalnych potencjałów. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji jest podstawą do opracowania części strategicznej programu.

 

Materiały do pobrania:

Raport z konsultacji społecznych

Lista uwag wraz z ich rozpatrzeniem

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2022-08-26
Data aktualizacji: 2022-08-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź