Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Podsumowanie wniosków ze spotkań branżowych z NGO

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa serdecznie zapraszają przedstawicieli oraz przedstawicielki krakowskich organizacji pozarządowych do udziału w ważnym spotkaniu poświęconym tematyce współpracy.

Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Celem spotkania będzie podsumowanie głównych wniosków ze spotkań branżowych z organizacjami pozarządowymi, przedstawienie planów dotyczących Wieloletniego Programu Współpracy. W drugiej części spotkania zapraszamy do tematycznych dyskusji stolikowych.

Podczas wydarzenia będzie również możliwość spotkania się przedstawicieli i przedstawicielek krakowskich organizacji pozarządowych z członkami Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz nawiązanie cennych relacji i budowa sieci współpracy.

Spotkanie odbędzie się:

Data: 3 października 2023 roku (wtorek).

Godzina: od 16:00 do 19:00.

Miejsce: Sala open space (Klaster Innowacji Społeczno–Gospodarczych „Zabłocie 20.22”) zlokalizowana przy ul. Zabłocie 22 w Krakowie (dostępny parking przy lokalizacji).

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Ramowy program spotkania:

 1. Otwarcie, przedstawienie programu spotkania – współprzewodnicząca Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  Katarzyna Pytko–Kiełkowska.

 2. Podsumowanie głównych wniosków ze spotkań branżowych dotyczących Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – przedstawi przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa – Dyrektor Elżbieta Kois–Żurek oraz Zastępca Dyrektora Mateusz Płoskonka.

 3. Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi – przedstawiciel  Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Dyrektor Elżbieta Kois–Żurek  oraz Zastępca Dyrektora Mateusz Płoskonka.

Przerwa kawowa

 1. Stoliki tematyczne – dyskusja w podgrupach z udziałem przedstawicieli/lek Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.
 • Stolik poświęcony sieciowaniu
  Najczęściej poruszanym tematem podczas spotkań branżowych jest sieciowanie! W jakim celu organizacje chcą się sieciować? Jak powinny wyglądać spotkania oraz inicjatywy sieciujące, aby przynosiły jak najlepsze efekty?
   
 • Stolik dotyczący zgłaszanych postulatów
  Podczas dyskusji przy tym stoliku będzie okazja do głębszego omówienia zgłaszanych postulatów, wniosków pochodzących z spotkań branżowych oraz planów współpracy UMK z organizacjami pozarządowymi.
   
 • Stolik dotyczący tematu zgłoszonego przez organizacje w trakcie spotkania
  Przewidziano możliwość uczestnictwa w więcej niż jednym stoliku, dotyczącym różnych tematów!


  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału, w tym istotnym wydarzeniu, które jest kolejnym krokiem w dążeniu do budowy silnych partnerstw na rzecz mieszkanek i mieszkańców Krakowa.

NGO kod QR

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2023-09-21
Data aktualizacji: 2023-09-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź