Rewitalizacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miejski program rewitalizacji

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa powstał na podstawie prawnej- uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 26.10.2005 r. Nadrzędnym celem dokumentu jest zidentyfikowanie i wyznaczenie obszarów kryzysowych na terenie miasta Krakowa i podjęcie odpowiednich działań, mających zniwelować negatywne zjawiska i doprowadzić do zrównoważonego rozwoju. Ze względu na specyfikę problemu jest to program interdyscyplinarny i wieloletni, przy czym istnieje potrzeba jego bieżącej aktualizacji. Miejski Program Rewitalizacji Miasta Krakowa jest podstawą do sporządzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla wybranych, zdefiniowanych w dokumencie obszarów kryzysowych. A z kolei Lokalne Programy Rewitalizacji są warunkiem koniecznym do przyznawania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

MPR jest kompatybilny z innymi strategicznymi dokumentami związanymi z rozwojem Krakowa, takimi jak:

• Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013
• Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
• Strategia Rozwoju Krakowa 2005
• Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Miasta Krakowa 2003
• Wieloletni Plan Inwestycyjny
• obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


W celu wyznaczenia obszarów kryzysowych podjęto analizę w skali całego miasta, uwzględniając określone kryteria:

• Wysoki poziom bezrobocia mieszkańców,
• Wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe,
• Wysoki poziom przestępczości,
• Niski poziom wykształcenia mieszkańców,
• Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców,
• Wysoki poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków,
• Wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego,

przy czym obszary zdegradowane zdefiniowano jako charakteryzujące się łącznie co najmniej trzema z wyżej wymienionych kryteriów. Analizy kryteriów dokonano w odniesieniu do średniej krajowej. Na tej podstawie wyodrębniono na obszarze miasta osiem zespołów rewitalizacyjnych:

Obszar I: Stare Miasto, Kleparz, Piasek, Nowy Świat, Stradom, Wesoła Zachód, Kazimierz, część Grzegórzek Zachód i Półwsie Zwierzynieckie

Obszar II: Stare Podgórze, Zabłocie, Mateczny, Bonarka, Kopiec Krakusa, Heltmana, część Grzegórzek Wschód i Grzegórzek Północ, Staw Płaszowski (Płaszów)

Obszar III: Zakrzówek, Dębniki Zachód, Przegorzały Wschód i Przegorzały Południe (Polnych Kwiatów / Ks. Józefa)

Obszar IV: Krowodrza Południe, południowa części Krowodrzy Wschód i Północ, Azory Wschód, północna część Bronowic Małych Wschód, Krowodrza Nowa Wieś (część zachodnia), Nowa Wieś Południe (część zachodnia), Małe Błonie (część północnowschodnia), Czarna Wieś (część zachodnia)

Obszar V: wszystkie jednostki urbanistyczne „starej” Nowej Huty, Na Skarpie (Łąki Nowohuckie), Mogiła (część wschodnia)

Obszar VI: Płaszów (Zalew Bagry), tereny przemysłowe i kolejowe (Zarzecze, Rybitwy, Podgaje)

Obszar VII: Borek Fałęcki Wschód, Łagiewniki (Sanktuarium Bożego Miłosierdzia / Białe Morza)

Obszar VIII: Nowa Huta-Kraków Wschód: Kombinat HTS, Mogiła Wschód (część północno-wschodnia, Pleszów-Kujawy (część północna) Branice (część północna)

 

 

Ryc. Zespoły Rewitalizacyjne w Krakowie, wg MPR

 

Jako priorytetowe zadania wyznaczono: rejon Starego miasta w obrębie II obwodnicy i Stare Podgórze, „starą” Nową Hutę z sąsiadującymi terenami zielonymi, Zabłocie. Reszta zespołów została oceniona równorzędnie.
W trakcie opracowywania MPR przeprowadzono także konsultacje społeczne. Miały one wdrożyć mieszkańców w problematykę rewitalizacji, zaprezentować roboczą wersję programu oraz, podczas otwartej debaty, zapoznać się z ich opinią, wnioskami, a nawet autorskimi pomysłami.

Miejski Program Rewitalizacji [PDF]

Załacznik nr 1 do MPR - Analizy w skali Miasta [PDF]

Załącznik nr 2 do MPR - Projekty [PDF]

pokaż metkę
Osoba publikująca: MARCIN KOSTECKI
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2011-06-22
Data aktualizacji: 2011-06-22
Powrót