Rewitalizacja rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Aktualizacja MRPK - nabór projektów rewitalizacyjnych

Od dnia 25 lipca 2016 r. zapraszamy do zgłaszania inicjatyw i projektów przeznaczonych do realizacji na obszarach rewitalizacji. Nowe regulacje dotyczące rewitalizacji zakładają możliwość dofinansowania projektów rewitalizacyjnych, zlokalizowanych także poza obszarem rewitalizacji. Warunkiem jest wspieranie procesów odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego Mieszkańców.

Pozytywnie zweryfikowane projekty staną się częścią aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa co jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, po spełnieniu warunków przewidzianych przez Instytucję Zarządzającą. 

Ze szczegółami dotyczącymi wsparcia unijnego rewitalizacji można zapoznać się w: Szczegółowym Opisie Osie Priorytetowych Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 od str. 237 (wersja z 16 czerwca 2016 r.), Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wersja 4, Warszawa, 24 marca 2016 r.), Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Harmonogram:

  • 18 lipca 2016 r. – ogłoszenie naboru projektów do MPRK.
  • 25 lipca 2016 r. - rozpoczęcie naboru projektów
  • 12 września 2016 r. - zakończenie naboru projektów

Spotkania konsultacyjne:

  • 9 sierpnia 2016 r.
  • 16 sierpnia 2016 r.
  • 25 sierpnia 2016 r.
  • 2 września 2016 r.
  • 9 września 2016 r.

Godziny i miejsce spotkań są w trakcie ustalania.

Dokumenty do pobrania:

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2016-07-18
Data aktualizacji: 2016-08-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź