Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Uchwalono Miejski Program Rewitalizacji Krakowa.

11 stycznia 2017 roku Rada Miasta Krakowa przyjęła aktualizację Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

Przypomnijmy, że Urząd Miasta Krakowa w 2016 r. przystąpił do aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK). Aktualizacja programu stała się konieczna ze względu na zmiany w podejściu do rewitalizacji skodyfikowane w ustawie o rewitalizacji z 2015 r. Aktualizowany MPRK został równocześnie dostosowany do wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji oraz wymogów stawianych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

W wyniku przeprowadzonej diagnozy w aktualizacji MPRK wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z trzech podobszarów, które zostaną objęte procesem rewitalizacji:

- Stare Miasto – Kazimierz
- Stare Podgórze – Zabłocie
- „stara” Nowa Huta

Istotną częścią zaktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa jest lista planowanych, podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, bowiem tylko przedsięwzięcia z tej listy będą mogły, po uzgodnieniu Programu z Zarządem Województwa Małopolskiego i wpisaniu go do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, starać się o dofinansowanie. W wyniku naboru do MPRK włączono 129 przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na projekty rewitalizacyjne z siedmiu największych miast Małopolski zaplanowano 45 milionów euro. Należy się spodziewać, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosi konkurs wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych pod koniec pierwszego kwartału 2017 roku. Wnioskodawcami w tym konkursie będą bezpośrednio projektodawcy przedsięwzięć wpisanych do MPRK. Kwalifikacja wniosków i podział środków jest wyłączną kompetencją Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020, tj. Zarządu Województwa Małopolskiego.

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa - do pobrania.

pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2017-01-20
Data aktualizacji: 2017-01-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź