Lokalne Programy Rewitalizacji zostały uchylone

Lokalne Programy Rewitalizacji zostały uchylone
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Rada Miasta Krakowa przyjmując Uchwałę Nr LXX/1709/17 z dnia 26.04.2017r. uchyliła Lokalny Programu Rewitalizacji Starego Miasta, Lokalny
Programu Rewitalizacji „starej” Nowej Huty oraz Lokalny Program Rewitalizacji Zabłocia.

W związku z przyjęciem Uchwałą nr LXII/1373/17  Rady Miasta Krakowa w dniu 7 grudnia 2016 r. Aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK) który zastępuje swoim zakresem obszarowym jak i funkcjonalnym dotychczasowe lokalne programy rewitalizacji jest nieuzasadnionym ze względów formalnych jak i merytorycznych kontynuowanie działań związanych z realizacją dotychczasowych lokalnych programów rewitalizacji. Celem MPRK jest prowadzenie polityki rewitalizacyjnej zmierzającej do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wyznaczonych, zdegradowanych obszarów miasta, w sposób kompleksowy, skoncentrowany terytorialnie, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa wyznacza trzy podobszary: Stare Miasto, „stara” Nowa Huta i Stare Podgórze z Zabłociem, które łącznie tworzą tzw. obszar rewitalizacji. Obszar ten jest w znacznym stopniu tożsamy z obszarem stanowiącym sumę obszarów objętych trzema dotychczasowymi lokalnymi programami rewitalizacji: Lokalnym Programem Rewitalizacji Starego Miasta, Lokalnym Programem Rewitalizacji „starej” Nowej Huty oraz Lokalnym Programem Rewitalizacji Zabłocia.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY