Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji.

Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji.
Fot. www.krakow.pl

Wydział Rozwoju Miasta UMK informuje, iż w Krakowie obowiązującym dokumentem w zakresie rewitalizacji jest opracowany w trybie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zaktualizowany Miejski Program Rewitalizacji Krakowa przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXII/1373/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

Na chwilę obecną Gmina Miejska Kraków nie podjęła uchwały o wyznaczeniu na terenie Krakowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o których mowa w ustawie o rewitalizacji, a w związku z tym nie ma podstaw do ustanowienia prawa pierwokupu (art. 11 ust. 5 ustawy o rewitalizacji). Ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji (o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji), oraz ewentualne podjęcie działań przewidzianych w ustawie o rewitalizacji, będzie możliwe dopiero po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa Gminnego Programu Rewitalizacji.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania zaświadczenia stwierdzającego, czy dana nieruchomość znajduje lub nie znajduje się na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, Wydział Rozwoju Miasta opracował procedurę wydawania takich zaświadczeń. Opis procedury znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na naszej stronie.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY