Zabłocie 20.22 Klaster Inowacji Społeczno-Gospodarczych - nagrodzone prace

Zabłocie 20.22 Klaster Inowacji Społeczno-Gospodarczych - nagrodzone prace
Fot. sarp.krakow.pl

Znamy już wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.

Nie przyznano pierwszej nagrody, a dwa drugie miejsca zajęły prace autorstwa Macieja Kaufmana, Marcina Maraszka i Eweliny Siestrzewitowskiej (praca nr 3) oraz Katarzyny Głuch, Mateusza Cyranki, Natalii Judy, Anity Nowak oraz Krzysztofa Speliny (praca nr 7). Oba zespoły otrzymały nagrody w wysokości 20 tys. (pula za pierwsze i drugie miejsce podzielona na dwa).

Trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 7500 zł zdobyła praca Agaty Ceglińskiej, Aleksandry Bartczak, Marty Uzgi, Przemysława Chmielarskiego i Ewy Widery (praca nr 5).

Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 2500 zł przyznano pracy nr 2, którą przygotowali Architekci Homiński Jezierski sp. j.

W składzie Sądu Konkursowego znaleźli się:

Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa,

Magdalena Kozień-Woźniak – KSK SARP Kraków,

Danuta Fredowicz – KSK SARP Katowice,

Marcin Brataniec – KSK SARP Kraków,

Jacek Woźniak – UMK,

Mateusz Płoskonka – UMK,

Leszek Jasiński – UMK.

 

 

Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 to miejski projekt, którego założeniem jest przekształcenie obiektów na krakowskim Zabłociu w nowoczesną przestrzeń przeznaczoną do działań i pracy dla start-upów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i społecznych oraz dla mieszkańców i lokalnej społeczności.Projekt jest oparty na koncepcji tzw. Shared Space, czyli przestrzeni współdzielonej, wielofunkcyjnej i otwartej, której głównymi zaletami są tymczasowość i elastyczność. Przestrzeń tą będzie można zaaranżować i dostosować do aktualnych potrzeb i pomysłów użytkowników. W każdej ze stref będzie możliwość modyfikowania i dowolnego kształtowania, zarówno jej wielkości, jak i zasięgu.

Zabłocie 20.22 ma być także miejscem, w którym kreowana będzie aktywność gospodarcza, ale także społeczna, kulturalna i edukacyjna. Działanie w ramach otwartej przestrzeni sprzyja nawiązywaniu kontaktów, dzięki czemu wytwarza się sieć, co służy wymianie i pozyskiwaniu doświadczeń, wiedzy w postaci np. rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych. W ten sposób tworzy się społeczność innowacji.

Równocześnie udostępnione zostaną działania wspierające, takie jak doradztwo, mentoring, coaching, przygotowanie i wdrażanie zmian w organizacji.

Projekt Zabłocie 20.22 jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obecnie trwa nabór projektów. O tym, czy Kraków otrzyma dofinansowanie, dowiemy się jesienią tego roku.

 

Nagrodzone prace : (materiały do pobrania)

Rozstrzygnięcie Sądu Konkursowego wraz z uzasadnieniem

praca nr 3 - II nagroda

praca nr 7 - II nagroda

praca nr 5 - III nagroda

praca nr 2 - wyróżnienie

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY