Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 11.1.1 - rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 11.1.1 - rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, zakończył nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

W ramach konkursu złożono 55 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 308 828 178,18 zł

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ KMIECIK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY