Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 12/2019 na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty 12/2019 na realizację zadania publicznego
Fot. Rewitalizacja w Krakowie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. "BIZNES DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET 50+ - wsparcie w zakładaniu własnego biznesu".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. "BIZNES DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH KOBIET 50+ - wsparcie w zakładaniu własnego biznesu", przez Izbę Pzemysłowo-Handlową w Krakowie z siedzibą: ul.Floriańska 3, 31-019 Kraków, na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (bip.krakow.pl)

• na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych (ngo.krakow.pl)

• w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji i w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4

• na miejskiej stronie internetowej (rewitalizacja.krakow.pl)

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 lipca 2019 r., przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

• na piśmie (Plac Wszystkich Świętych 3-4 pok. 347 , sekretariat Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji)

• przesyłając e-mail na adres: rewitalizacja@um.krakow.pl (skan z podpisem)

 

OFERTA

FORMULARZ UWAG

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY