Spotkanie informacyjne – finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Spotkanie informacyjne – finansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Fot. www.krakow.pl

Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji uprzejmie zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa (Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Lea, II piętro) w godzinach od 13.00 do 15.00.

Spotkanie adresowane jest w szczególności do instytucji kultury, partnerów społecznych i gospodarczych (w tym organizacji pozarządowych), spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, przedsiębiorców, osób prawnych i fizycznych będących organami prowadzącymi szkoły i placówki oraz innych jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.

W trakcie spotkania chcielibyśmy przybliżyć Państwu zagadnienia związane z trwającym obecnie naborem projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK) oraz zaprezentować ofertę Pożyczek na rewitalizację oferowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

O Pożyczki na rewitalizację mogą aplikować wyłącznie podmioty, których projekty ujęte zostały w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa. Dlatego też Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa prowadzi obecnie aktualizację MPRK, której celem jest uzupełnienie tego dokumentu o projekty realizujące opisane w nim cele oraz zlokalizowane na jednym z trzech podobszarów rewitalizacji, tj. Stare Miasto-Kazimierz, Podgórze-Zabłocie oraz „stara” Nowa Huta. Nabór projektów rewitalizacyjnych będzie trwał do 25 października 2019 roku.

Granice podobszarów rewitalizacji przedstawiono zarówno w samym MPRK (dostępny pod TYM LINKIEM), jak również na mapach dostępnych W TYM MIEJSCU. Więcej informacji na temat naboru projektów rewitalizacyjnych znajdą Państwo TUTAJ, zaś informacje dotyczące Pożyczek na rewitalizację dostępne są TUTAJ.

Zainteresowani uczestnictwem w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie swojego udziału pod adresem mailowym rewitalizacja@um.krakow.pl do dnia 9.10.2019r. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji na temat spotkania udzielają: pani Aniela Radecka (tel. 12 616 60 59) oraz pan Jeremiasz Salamon (tel. 12 616 15 52).

 

Pokaż metkę
Autor: rew
Osoba publikująca: KATARZYNA MARCHEWCZYK
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Zobacz także
POLECAMY