Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Sąsiedzki piknik filmowy”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty pt. „Sąsiedzki piknik filmowy”.
Fot. Pixabay

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Sąsiedzki piknik filmowy”.

 

 

 

 

 

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pt. „Sąsiedzki piknik filmowy”, przygotowywanego przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych ,na podstawie art. 19 a ustawy zamieszcza się ofertę:

• w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (bip.krakow.pl)

• na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych (ngo.krakow.pl)

• w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji i w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4

• na miejskiej stronie internetowej (rewitalizacja.krakow.pl)

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 17 czerwca 2020r. , przekazując je do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji:

• w sposób korespondencyjny (adres: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-004 Kraków),

• przesyłając skan podpisanego formularza pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.krakow.pl,

• przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, tytuł zadania, Uwagi do oferty (numer oferty)”.

 

OFERTA

FORMULARZ Z UWAGAMI

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja