Rewitalizacja rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

METAMORFOZY NOWOHUCKICH SZYLDÓW I WITRYN

Kraków jest pionierem w tworzeniu parków kulturowych w Polsce. Do tej pory powstały tutaj dwa: w 2010 r. Park Kulturowy Stare Miasto a od 29 maja br. Park Kulturowy Nowa Huta. Przepisy o parku kulturowym zdecydowanie wpływają na polepszenie życia mieszkańców terenów objętych uchwałą.

 

Przepisy te porządkują chaos reklamowy czy też minimalizują uciążliwości związane z prowadzoną działalnością handlową i usługową, jak chociażby emisję do przestrzeni publicznej światła i dźwięku. Na stronie internetowej www.parkikulturowe.krakow.pl można znaleźć podstawy prawne wprowadzenia na danym obszarze parku kulturowego, katalog dobrych praktyk, materiały promocyjne.

Nowa Huta to cenny zespół zabytkowy ukształtowany w drugiej połowie XX w., zarówno w skali urbanistycznej, jak i poszczególnych realizacji architektonicznych. Zadaniem Parku Kulturowego Nowa Huta jest pomoc w zachowaniu unikatowego układu urbanistycznego czy historycznej linii zabudowy.

W 2020 roku Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Szyldy w Nowej Hucie” w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Środki na realizację zadania otrzymało Stowarzyszenie Fablab Kraków (49 946 zł) oraz Fundacja Fundusz Partnerstwa (45 390 zł). W ramach realizacji zadania prowadzono m.in. akcję szkoleniowo-informacyjną na temat nowych zasad związanych z funkcjonowaniem Parku Kulturowego Nowa Huta oraz przygotowano wzorcowe szyldy dla kilku przedsiębiorców.

Ponadto, w ramach realizacji zadania przygotowano publikacje: „Szyldy w nowej hucie – Przewodnik dobrych praktyk” oraz „Szyldy i witryny w Nowej Hucie”. Publikacje te są darmowe i dostępne do pobrania tutaj:

Szyldy w Nowej Hucie

„Szyldy i witryny w Nowej Hucie”

Promocja przedsięwzięcia realizowana była między innymi poprzez profil w mediach społecznościowych - Szyldy w Nowej Hucie (Fundacja Fundusz Partnerstwa).

W październiku 2020 r. odbył się edukacyjny spacer dla przedsiębiorców i mieszkańców. Była to świetna okazja do dyskusji nad estetyką nowohuckich szyldów w świetle regulacji wynikających z obowiązującej w Krakowie Uchwały Krajobrazowej jak również zapisów Parku Kulturowego Nowa Huta. Trasa spaceru badawczego obejmowała kluczowe dla “starej” Nowej Huty sklepy i punkty usługowe zlokalizowane w ścisłym centrum wokół pl. Centralnego, przez os. Centrum C i dalej wzdłuż os. Zgody, aż do skrzyżowania al. Róż z ul. S. Żeromskiego. Ze względu na pandemię i obowiązujące obostrzenia kolejny spacer przyjął formę wirtualną.

sklepy witryny
Fot. Fundacja Fundusz Partnerstwa

 

Przeprowadzono również spotkania edukacyjne - warsztaty dla ponad 30 przedsiębiorców, które dotyczyły m. in. estetyki historycznej szyldów i witryn „starej” Nowej Huty w kontekście jej współczesnego wykorzystania. Poruszano kwestię zasad obowiązujących w Parku Kulturowym Nowa Huta, jak również wskazywano na wpływ estetyki szyldów i witryn na odbiór przez klientów oraz jakość przestrzeni publicznej.

fablab publikacjaffp spotkanie

Stowarzyszenie Fablab Kraków             Fot. Fundacja Fundusz Partnerstwa

 

Opracowano projekty graficzne szyldów oraz koncepcji aranżacji witryn  dla 8 przedsiębiorców, m.in.: sklep z tanią odzieżą i Antykwariat Szklane Domy 1 (obok siebie), cukiernia „Pingwinek” os. Słoneczne 14, „Huta Dźwięku” os. Teatralne 10 (w budynku dawnego Kina „Świt”).

Realizacje witryn zostały wykonane dla:

 • Sklepu PAW, os. Zgody 7
 • Sklepu Agat, os. Centrum B1
 • Huta Stylu, os. Szklane Domy 1
arkady
Fot. Stowarzyszenie Fablab Kraków

 

huta stylu
Fot. Fundacja Fundusz Partnerstwa

 

W związku z powodzeniem pierwszej edycji konkursu, w 2021 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Szyldy w Nowej Hucie 2021” w zakresie rewitalizacji. Dotacja na realizację zadania została przyznana Stowarzyszeniu Fablab Kraków (70 000 zł). Zadanie będzie realizowane do 31 grudnia br.

Celem zadania jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców, stworzenie warunków dla wzrostu aktywności gospodarczej w podobszarze rewitalizacji „stara” Nowa Huta, ożywienie przestrzeni lokalnej, poprawa wykorzystania i jakości przestrzeni publicznej oraz rozwój świadomości i aktywności przedsiębiorczej, społecznej i obywatelskiej (edukacja przedsiębiorców i mieszkańców w zakresie Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXIX/757/19 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta).

Oczekiwane rezultaty to przede wszystkim:

 • organizacja 2 wydarzeń edukacyjnych/warsztatów obejmujących tematykę związaną z m.in.: 
  - wpływem estetyki szyldów, witryn oraz ich aranżacji na odbiór przestrzeni publicznej przez klientów, mieszkańców, turystów;
  - przypomnieniem zasad i funkcjonowania Parku Kulturowego Nowa Huta;
 • nabór do projektu, w ramach którego dla 10 przedsiębiorców zostanie przygotowana koncepcja graficzna szyldów i witryn;
 • wyłonienie co najmniej 10 przedsiębiorców, dla których opracowane zostaną projekty graficzne szyldów, witryn oraz stworzona zostanie koncepcja aranżacji witryn;
 • zrealizowanie i wdrożenie opracowanego projektu szyldu i witryny u co najmniej 5 z wyłonionych przedsiębiorców, wybranych przez Komisję Konkursową;
 • przygotowanie krótkiego raportu podsumowującego i ukazującego zaprojektowane szyldy i witryny oraz ich realizacje.

 

ZAPROSZENIE!

Stowarzyszenie Fablab Kraków zaprasza na warsztaty oraz do udziału w projekcie:


Wydarzenia są skierowane do osób zainteresowanych i przedsiębiorców z podobszaru rewitalizacji „stara” Nowa Huta.

fablab zaproszenie

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Brydniak
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2021-06-18
Data aktualizacji: 2021-06-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź