Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Rusza inicjatywa lokalna na 2023 r.

Już można składać wnioski na zadania w ramach inicjatywy lokalnej. W tym roku przewidziano na to kwotę 200 tys. zł, czyli o 50 tys. więcej niż w roku ubiegłym.

Fot. obywatelski.krakow.pl

Inicjatywa lokalna to kolejna obok budżetu obywatelskiego możliwość uczestniczenia mieszkańców w procesie kształtowania miasta. Jednak w przeciwieństwie do projektów w ramach BO, które mają z góry ustalony harmonogram i terminy zgłoszeń, w tym przypadku mieszkańcy mogą wdrażać swoje pomysły przez cały rok aż do wyczerpania puli środków.

Warto dodać, że wszystkie projekty są składane, oceniane, a co najważniejsze realizowane w danym roku kalendarzowym, dlatego składając wniosek warto się pospieszyć, gdyż musimy rozliczyć się z tych działań w danym roku.

Jakie były inicjatywy w ubiegłych latach?

W poprzednim roku krakowianie wspólnie z miastem zrealizowali 20 projektów. W 2022 roku było ich zdecydowanie więcej niż w latach poprzednich. Ich tematyka była różnorodna, ale można ją zmieścić w czterech głównych kategoriach, którymi są: zieleń miejska, kultura, sprawy społeczne i integracja oraz sport.

Od 2019 r., czyli od momentu uruchomienia tego programu w mieście wykonano łącznie 102 inicjatywy. Na przestrzeni tych czterech lat wnioskodawcy najchętniej składali projekty w temacie integracji pokoleniowej i spraw społecznych (59 wniosków), drugi obszar to zieleń miejska (21 wniosków), a na dalszych miejscach były projekty kulturalne (16 wniosków) oraz związane z aktywnością sportową i zdrowiem (8 wniosków).

Szukając inspiracji, jakie wnioski można złożyć, warto sprawdzić pomysły realizatorów z ubiegłych lat na stronie internetowej bip.krakow.pl.

Obszary, w których można realizować inicjatywy lokalne:

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – za wyjątkiem z wyjątkiem zadań dotyczących budowy lub rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej (regulują je odrębne uchwały Rady Miasta Krakowa)
 • działalność charytatywna
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • edukacja, oświata i wychowanie
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • turystyka i krajoznawstwo
 • ekologia i ochrona przyrody
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Jak złożyć wniosek?

Jeśli już mamy pomysł i grupę osób, która będzie go realizować, to czas na przygotowanie wniosku. Wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje o punktacji wniosków dostępne są na stronie internetowej obywatelski.krakow.pl.

Przygotowując budżet wniosku, warto przypomnieć, że bardzo ważną kwestią jest wkład własny mieszkańców, czyli praca podczas realizacji projektu.

Miasto nie przekazuje bezpośrednio wnioskodawcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy w założonej kwocie czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy.

Jeśli potrzebujemy konsultacji w sprawie inicjatywy lokalnej możemy kontaktować się z pracownikiem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia pod nr tel. 12 616 78 05.

Wniosek można:

 • wysłać tradycyjnie pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Partycypacji i Dialogu, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
 • złożyć poprzez platformę e-PUAP za pomocą profilu zaufanego opatrując go kwalifikowanymi podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP
 • złożyć w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. J. Dekerta 24 lub w innych siedzibach Urzędu Miasta Krakowa.

Inicjatywa lokalna

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2023-01-20
Data aktualizacji: 2023-01-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź