Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Sprawozdanie z monitorowania MPRK za 2022 r.

Sprawozdanie z monitorowania Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa przyjętego uchwałą nr LIX/1288/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 grudnia 2016 r. (ze zm.)

Fot. Rewitalizacja w Krakowie

W sprawozdaniu przedstawiono postępy w realizacji projektów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych i efektywność wdrażania Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Monitorowanie MPRK to instrument oceny stopnia realizacji celów głównego i operacyjnych oraz absorpcji środków przewidzianych na ich osiągnięcie. Informacje gromadzone oraz przetwarzane w ramach systemu dostarczają wiedzy na temat skuteczności działań rewitalizacyjnych prowadzonych w oparciu o zapisy programu. System monitorowania MPRK składa się z dwóch komponentów: Oceny realizacji celów MPRK opierającej się na systemie wskaźników, a w przypadku projektów z listy podstawowych projektów rewitalizacyjnych zasadniczym źródłem informacji są dane dostarczane przez projektodawców w ramach rocznej procedury sprawozdawczości.

 

Sprawozdanie do pobrania - TUTAJ 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Kmiecik
Podmiot publikujący: Rewitalizacja
Data publikacji: 2023-08-23
Data aktualizacji: 2023-08-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź